Finiera ielā 15, Rīga

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Finiera ielā 15, Rīgā (iepriekš - Platā iela 28 k-2) ir piecu stāvu ēka ar divām kāpņu telpām, kurā ir 28 dzīvokļu īpašumi. Ēka ir nodota ekspluatācijā 1985.gadā un kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā tajā nav veikts kapitālais remonts.

 

Projekta mērķis ir būtiski uzlabot siltumnoturību daudzdzīvokļu ēkā, kā arī paaugstināt tās iedzīvotāju komforta līmeni. Projektu ir nepieciešams veikt, jo ēkas konstrukciju siltumnoturība neatbilst mūsdienu energoefektivitātes prasībām t.sk. LBN 002-01, kā rezultātā apkures sezonā ēkā ir liels siltuma patēriņš, kas rada lielas izmaksas tās iedzīvotājiem, kā arī rada pārmērīgu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju atmosfērā.

 

Ēkā ir paredzēts veikt tās norobežojošo konstrukciju (bēniņu pārsegums, norobežojošās sienas, cokols, pagraba pārsegums, jumtiņi) siltināšanu, lai izpildītu LBN 002-01 būvnormatīva prasības. Projekta ietvaros ir arī paredzēts mainīt koplietošanas telpu logus, durvis un lūkas, kā arī logus dzīvokļos. Tāpat ir paredzēts veikt apkures sistēmas renovāciju, mainot apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltumizolāciju.

 

Īstenojot iepriekš minētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatu ir iespējams panākt aptuveni 43% siltumenerģijas ekonomiju.

INFORMATION

Date
02 February 2016
Categories
House
Finiera ielā 15, Rīga