Ļermontova ielā 8, Rīga

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu veiktie dzīvojamās mājas Ļermontova ielā 8, Rīgā, atjaunošanas darbi ir pabeigti! Māja ir ieguvusi jaunu, vizuāli pievilcīgu veidolu, kā arī veikto energoefektivitātes paaugstināšanas darbu rezultātā plānots sasniegt ievērojamu siltumenerģijas ietaupījumu un samazināt dzīvokļu īpašnieku maksājumus par īpašuma uzturēšanu. 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ļermontova ielā 8, Rīgā, ir trīsstāvu ēka, kurā ir 12 dzīvokļu īpašumi. Māja ir būvēta 1963. gadā un kopš mājas nodošanas ekspluatācijā tajā nebija veikts kapitālais remonts. Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi veikti no 2015. gada aprīļa līdz septembrim. 

 

Atjaunošanas darbu ietvaros tika veikta:

  • bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšana;
  • cokola siltināšana;
  • jumta seguma nomaiņa;
  • visu ārsienu siltināšana;
  • kāpņu telpas durvju un logu nomaiņa;
  • u.c. darbi.

Plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc ēkas atjaunošanas darbu veikšanas ir 45,10%.

INFORMATION

Date
26 February 2016
Categories
House
Ļermontova ielā 8, Rīga